Mobil navigering

Listopad - to miesiąc audytów w Venture Industries. Na przestrzeni 10 dni zostaną przeprowadzone aż 3 kilkudniowe zewnętrzne kontrole zgodności z Normami ISO.

Audyty będą dotyczyć utrzymania obecnych standardów produkcji urządzeń oddymiających, udostępnienia wglądu do dokumentacji zgodnej z wybranymi normami na życzenie Klienta zagranicznego oraz procesu Certyfikacji w ramach Nowych Norm.

Od kilku miesięcy przygotowujemy się do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 14001:2015-09.

Przed Venture Industries audyt potwierdzający naszą gotowość w zakresie Systemów zarządzania środowiskowego zarówno w odniesieniu do procesów realizowanych w obszarze BHP, PPOŻ jak i podczas wszystkich etapów produkcji.

Jobbar på Venture Industries

På grund av dynamisk utveckling har Ventur Tekniska letar efter kandidater till tjänsten:Venture Industries Group