BN - Radialfläkt

BN

Radialfläkt

Radialfläktar för lätt förorenad luft och höga luftflöden. Upp till 101.000m3/h, 3.470Pa, 55kW.


Venture Industries Group