RVISP - Kemikalieresistent fläkt

RVISP

Kemikalieresistent fläkt

RVISP-fläktarna är konstruerade för utsugning av media som innehåller aggressiva kemiska föreningar t.ex. sura eller basiska ångor


Venture Industries Group