LFS - Kemikalieresistent fläkt

LFS

Kemikalieresistent fläkt

Fläktar avsedda för installationer som kräver exakt mätning av luft och som ställer krav på tålighet mot aggresiva kemikalier


Venture Industries Group