Presostat - Thermostat

Presostat

Thermostat

Slår på / stänger av enheten till det inställda värdet av tryckdifferensen mellan de två mätpunkterna. Levereras med en flexibel slang Ø6 mm (total längd 2 m) och 2 sonder.
Kontakta oss

Tillämpning

Pressostat - slå på / stänga av enheten till ett inställt värde av tryckdifferensen mellan två mätpunkter. Levereras med en flexibel slang Ø6 mm (total längd 2 m) och 2 sonder. Avsedd för användning med luft eller andra icke-aggressiva gaser. - mm]
PS-500 tryckomkopplare
50 ÷ 500
20
1 A / 250 V AC
105 x 85 x 58
PS-600 tryckomkopplare
40 ÷ 600
30
3 A / 250 V AC
105 x 73 x 63
PS-2500
500 ÷ 2500
150
1 A / 250 V AC
105 x 85 x 58

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa


Venture Industries Group