0-Y-D - Växla

0-Y-D

Växla

Manuell omkopplare för mjukstart av motorn (0-YD) vars lindningar är nominellt anslutna i ett delta (D).
Kontakta oss

Tillämpning

Växelväljare 0-YD - manuell omkopplare som möjliggör både smidig start av motorn (0-YD) vars lindningar är nominellt anslutna i en triangel (D) samt omkoppling av motorns rotationshastighet (YD) anpassad för spänningsreglering med nominell deltaanslutning (D). Hölje lämpligt för ytmontering.

Varning

Varvtalsomkopplaren kan endast fungera med fläktar utrustade med motorer med flera varvtal eller anpassade till spänningsreglering (0-YD-omkopplare). Använd växlar med växel enligt fläktsmotordiagrammet. Om spänningen appliceras på fel terminaler på motorn med fel omkopplare kan motorn skadas.


Typ
IP
Mått
B x H x D
[mm]
Växelväljare 0-Y3_3 _3 omkopplare 0-YD
66
96 x 130 x 106
Växelomkopplare 0-YD
66
96 x 130 x 106
Växelbrytare 0-YD
65
126 x 96 x 153

Teknisk support

Välj en fläkt www.fanselectoronline.com

m3/h
Pa


Venture Industries Group